Able med i Nordic Arena

15/1/2017

Nordic Arena Sør er en profesjonell B2B arena på Sørlandet hvor relasjoner knyttes og utvikles.

Nordic Arena er en møteplass for kompetansebygging gjennom gode foredrag, samt en strategisk markedsplass for personlig relasjonsutvikling.

Det siste halvannet året har Able deltatt på samlingene som medlemsbedrift i nettverket.

 

Relasjoner gir muligheter
- Den første tiden i Nordic Arena har vært en svært nyttig og hyggelig opplevelse for oss i Able. Som organisasjonen selv skriver, tror vi at i enden av en god relasjon - skapes det gode forretningsmuligheter, sier Jan Rune Andås, partner og daglig leder i Able.

Nordic Arena Sør promoterer, eksponerer og profilerer medlemsbedriftene både internt i nettverket, men også eksternt i det regionale næringslivet.

Hvert år arrangeres det 6 faste treff med gode foredragsholdere, god mat og drikke og rikelig tid til nettverksbygging.

Dette nettverket er vi svært glade for å være en del av, og det styrker den lokale tilhørigheten vår i regionen, samt at vi blir enda bedre oppdatert på hva som rører seg, både i vår landsdel og i Norden forøvrig. Vi får gode muligheter til å presentere oss og våre kunder i fora der vi møter beslutningstakere i interessante bedrifter.

 

Ambassadører for hverandre

Gjennom denne unike B2B-arenaen bygges det samhold og vennskap; medlemmene blir ambassadører for hverandre. Ett av målene til Nordic Arena er at medlemmene skal ønske hverandre det beste og dele av sin kunnskap og kompetanse med andre medlemmer.

En gjensidig positiv holdning til hverandre styrker i tillegg konkurransekraften nasjonalt og internasjonalt for sørlandsbedriftene som deltar, sier Andås.

– For våre kunder er det en ubestridt fordel at vårt nettverk er så godt som mulig.

Nordic Arena Nettverk finnes også i Trondheim, Molde, Bergen og Bodø. Nordic Arena Sør har en franchiseavtale med Koment i Trondheim som eier konseptet.