Terje Gunnulfsen partner i Able

15/2/2018

Terje Gunnulfsen ønskes velkommen som ny partner i Able AS

Med Terje Gunnulfsen på laget, har Able tatt enda et skritt i retning av å komplettere teamets kompetanse innen eierskifter og transaksjoner.

Terje er utdannet siviløkonom, og har mer enn 25 års erfaring som næringslivsleder, rådgiver og styremedlem. Hans erfaringsbakgrunn omfatter mindre, gründerbaserte selskaper, så vel som større internasjonale virksomheter med industrielt eller finansielt eierskap.

"Det er veldig spennende å ha blitt en del av Able, det ledende miljøet innen sitt felt mellom Oslo og Bergen. Teamet i Able komplementerer hverandre godt, og jeg håper at jeg med min næringslivs- og transaksjonserfaring kan være med å bidra til styrke dette fellesskapet ytterligere", sier Terje Gunnulfsen

Terjes bransjemessige bakgrunn spenner bredt, og omfatter bl.a. selskaper innen finansiering, IT, varehandel, produserende industri, rådgivning og tjenesteytende sektor. Han har de siste årene vært partner og rådgiver i det globale rådgivingsselskapet Boyden Global Executive Search.

"Vi er svært tilfreds med å ha fått Terje på laget. Med sin brede næringslivsbakgrunn og omfattende transaksjonserfaring tilfører han Able bred og verdifull kompetanse", uttaler Jan Rune Andås, daglig leder i Able.