BOLIGUTVIKLER SØKER STRATEGISK PARTNER

Able bistår i søket etter en strategisk partner til solid selskap innenfor boligutvikling i Sør-Norge.

Eieren av en veldrevet og fremgangsrik virksomhet innenfor utvikling og bygging av boliger, har engasjert Able i arbeidet med å finne en strategisk partner som kan bidra til videreutvikling gjennom aktivt eierskap.

Virksomheten er en ledende totalleverandør mot boligmarkedet til profesjonelle og private kunder, og leverer oppdrag i alle størrelser. I tillegg utføres tjenester overfor en rekke kjedebutikker. Virksomhetens konsept og forretningsmodell er skalerbar og sammen med den rette partner kan det ligge til rette for å ta en regional posisjon. Gjennom målbevisst satsing har de oppnådd lønnsomvekst de senere årene og totalomsetningen ligger nå på rundt 100 millioner kroner, med en solid driftsmargin. Virksomhetens eier ønsker en samarbeidspartner som kan være interessert i å overta inntil 100 % av aksjene.

Ta kontakt for mer informasjon:

Jan Rune Andås

Daglig leder / Rådgiver / Partner
+47 913 43 980
jra@able-as.no