Byggentreprenør søker strategisk partner

Et veldrevet selskap innenfor bygningsbransjen på Sørlandet leter etter samarbeidspartner.

Virksomheten er veletablert og anerkjent og har spesialisert seg på stålkonstruksjoner og oppføring av næringsbygg. Den har en god ordrereserve, og utviklingsmulighetene vurderes som betydelige. Dagens eiere og ledelse ønsker å videreutvikle bedriften og sikre ytterligere lønnsom vekst. Eierne ser for seg at det  gjerne kan skje i samarbeid med en ny hovedeier. Selskapet har så langt operert i sørlandsregionen og har store geografiske vekstmuligheter.

Ta kontakt for mer informasjon:

Jan Rune Andås

Daglig leder / Rådgiver / Partner
+47 913 43 980
jra@able-as.no