Landskapsentreprenør søker strategisk partner

Able bistår i letingen etter en strategisk partner til solid selskap innenfor landskapsentreprenør / anleggsgartnertjenester i Sør-Norge.

Aksjonærene i selskapet har engasjert Able som rådgiver i arbeidet med å finne en strategisk partner som ønsker å investere i selskapet, og bidra til å videreutvikle selskapet gjennom aktivt eierskap. Selskapet er en ledende totalleverandør av tjenester til offentlige og private kunder, og leverer oppdrag i alle størrelser. Primærmarkedet er i Agder og Telemark.

Selskapets konsept og forretningsmodell er skalérbar, og sammen med den rette partner ligger alt til rette for å ta en nasjonal posisjon i en bransje som ennå ikke er konsolidert. Selskapet har siden oppstarten kontinuerlig utviklet sitt tjenestetilbud og driftskonsept. Omsetning og lønnsomhet har vært stabil og god. Gjennom satsing på større prosjekter har de mer enn doblet omsetningen de siste årene. Den ligger nå mellom 70 og 80 millioner kroner, med en solid driftsmargin. Virksomhetens eiere ønsker en samarbeidspartner som kan være interessert i å overta inntil 100 % av aksjene.

Ta kontakt for mer informasjon:

Jan Rune Andås

Daglig leder / Rådgiver / Partner
+47 913 43 980
jra@able-as.no