Privat omsorgsselskap søker strategisk partner

Selskapet holder til på Sør-Østlandet og søker en partner for videre vekst og utvikling.

Etter en endring på eiersiden, søker dagens eiere en medeier som gjennom et strategisk samarbeid kan bidra med kompetanse og ressurser i den videre drift. Selskapet leverer bolig- og omsorgstjenester til pasienter med alvorlige psykiske helseutfordringer og adferdsproblemer. Videre satsing vil også være rettet mot barn og unge innenfor rammene av barnevern og krevende adferd. Selskapet har et godt rennommé i markedet, betydelig kompetanse innen sitt spesialområde og en god økonomi.

Selskapet har så langt operert innenfor snevre geografiske rammer, men har nå gode geografiske vekstmuligheter.

Ta kontakt for mer informasjon:

Harald Fauskanger Andersen

Rådgiver / Partner
+47 908 91 117
hfa@able-as.no