Sjønær næringseiendom søker ny eier

Spennende næringseiendom med tilhørende dypvannskai på Sørlandet skal selges.

Næringseiendommen har et bruksareal på 1404 kvm. og går over fire plan. Bruttoarealet er på 1532 kvm. Eiendommen er  sentralt beliggende, vest i Vest-Agder og har store utviklingsmuligheter. Til eiendommen hører en 35 meter lang dypvannskai med sementdekke og asfalterte trafikkarealer. I tillegg har den lang strandlinje og gode solforhold.

Eiendommen har historisk vært utleid til boligformål, offentlig og privat virksomhet, samt forretningsvirksomhet i deler av 1. etg. Bygget er fra tidlig 60-tallet. Markedspotensialet for eiendommen er stor. En oppgradering av kaianlegget vil øke bruksmulighetene og bidra til verdiøkning på tomten/eiendommen. En renovering av bygningsmassen og tilpasning til bolig og næring kan også gi betydelig gevinst.

Ta kontakt for mer informasjon:

Robert Ugland

Rådgiver / Partner
+47 901 67 487
ru@able-as.no