Solid bemanningsselskap søker partner

Et veletablert selskap innenfor bemanningstjenester i Sør-Norge er på jakt etter en strategisk partner.

Able er engasjert i arbeidet med å finne den rette samarbeidspartner. Selskapet har en god markedsposisjon og en betydelig kundeportefølje. Omsetningen er økende og har de senere årene ligget mellom 50 og 70 millioner kroner årlig, med svært gode driftsmarginer.

Selskapets utviklingsmuligheter er gode og det søker nå en ny strategisk partner som kan være med og løfte virksomheten videre. Kompetanse, kundeportefølje løpende avtaler gir godt grunnlag for videre vekst. Virksomhetens eiere ønsker nå å finne en strategisk partner som kan være interessert i å overta inntil 100 prosent av aksjene.

Ta kontakt for mer informasjon:

Jan Rune Andås

Daglig leder / Rådgiver / Partner
+47 913 43 980
jra@able-as.no