SOLID BYGGENTREPRENØR SØKER MULIGHETER FOR FREMTIDIG PARTNERSKAP

En velrennomert regional byggentreprenør søker en fremtidig strategisk partner.

Aksjonærene i en velrennomert byggentreprenør, er sammen med Able i gang med å søke etter en fremtidig strategisk partner som ønsker å bidra til videreutvikling og vekst

gjennom aktivt eierskap. Selskapet driver virksomhet innenfor utvikling og gjennomføring av byggprosjekter på Sørlandet.

Selskapet og dets eiere har solide kunderelasjoner som er bygget over lang tid. Sammen med den rette partner kan det ligge til rette for å ta en solid regional posisjon i et marked i vekst.  Selskapet har en solid markedsposisjon og en betydelig kundeportefølje. Årlig omsetningen varierer med prosjektene man er involvert i og har den senere tid ligget mellom 150 og 200 millioner kroner, med svært tilfredsstillende resultater. Dagens eiere har et ønske om å være med å ta selskapet til et nytt nivå sammen med en fremtidig partner i selskapet.

Ta kontakt for mer informasjon:

Jan Rune Andås

Daglig leder / Rådgiver / Partner
+47 913 43 980
jra@able-as.no