SOLID TRANSPORTSELSKAP SØKER PARTNER

Et veletablert selskap innenfor transporttjenester i Sør-Norge søker strategisk partner.

Aksjonærene i en veldrevet og fremgangsrik virksomhet, har engasjert Able i arbeidet med å finne en strategisk partner som ønsker å investere i og bidra til videreutvikling av selskapet gjennom aktivt eierskap. Selskapet driver virksomhet innenfor spesialtransport, og er lokalisert i Sør-Norge.

Selskapets konsept og forretningsmodell er skalerbar og sammen med den rette partner kan det ligge til rette for å ta en nasjonal posisjon i en bransje som ennå ikke er konsolidert.  Selskapet har en solid markedsposisjon og en betydelig kundeportefølje. Omsetningen er økende og har de senere årene ligget 100 millioner kroner, med svært gode driftsmarginer. Dagens eiere har et ønske om å være med å ta selskapet til et nytt nivå sammen med en strategisk partner, som kan ta posisjonen som majoritetseier i selskapet.

Ta kontakt for mer informasjon:

Jan Rune Andås

Daglig leder / Rådgiver / Partner
+47 913 43 980
jra@able-as.no