Større investeringsselskap innen tomtefelt i fjell-norge

Ønsker medinvestorer som kan bidra med kapital for å bygge selskapet videre til en størrelse som muliggjør børsintroduksjon.

Emisjon på NOK 50 mill. pågår nå.

Ta kontakt for mer informasjon:

Roald Støle

Rådgiver / Styreleder / Partner
+47 908 45 780
rs@able-as.no