STRATEGISK PARTNER SØKES TIL INFRASTRUKTURSELSKAP

Strategisk partner søkes til markedsledende selskap innen fiberoptiske løsninger og infrastruktur

Selskapets eiere har engasjert Able i arbeidet med å sondere mulighetene for å knytte til seg en strategisk partner / majoritetseier som kan bidra til å videreutvikle selskapet sammen med nåværende eiere og ledelse.

Selskapet er totalleverandør av installasjonstjenester innen fiberoptiske løsninger og infrastruktur. Virksomhetens geografiske nedslagsfelt er Sør-Norge, hvor selskapet er representert med 8 kontorer.

Selskapet ble startet i 2001, har de seneste årene vokst betydelig, omsetter for NOK 110-120 millioner og har ca. 90 ansatte.

Selskapets ambisjon er å ta en enda sterkere posisjon i sitt marked de neste årene. De siste årenes betydelige investeringer i strukturkapital og organisasjon, utgjør et svært godt utgangspunkt for den videre vekst og utvikling.

Ta kontakt for mer informasjon:

Terje Gunnulfsen

Rådgiver / Partner / Styreleder
+47 918 98 008
tg@able-as.no