Strategisk partner søkes til selskap innen destinasjonsutvikling

Strategisk partner til spennende selskap med store eierinteresser i destinasjonsutvikling-, infrastruktur- og aktivitetsselskaper i Sør Norge.

Able er engasjert i arbeidet med å finne en strategisk partner til et spennende selskap med store eierinteresser i destinasjonsutvikling-, infrastruktur- og aktivitetsselskaper i Sør-Norge. Selskapets hovedvirksomhet er eiendomsutvikling til hyttemarkedet, samt eierskap i lønnsomt infrastrukturselskap. Selskapet besitter en stor portefølje av hyttefelt, både regulerte og utbygde, bestående av tomter og leiligheter i tillegg til næring.

Selskapets eier søker strategisk partner som kan være med å videreutvikle virksomheten gjennom oppkjøp av inntil 100% av aksjene i selskapet, alternativt utkjøp av hyttefelt.

Ta kontakt for mer informasjon:

Ta kontakt for mer informasjon:

Robert Ugland

Rådgiver / Partner
+47 901 67 487
ru@able-as.no