Strategisk partner søkes til sjørettet / maritim virksomhet sentralt på Sørlandet

Sjørettet / maritim virksomhet med høy kompetanse sentralt beliggende på Sørlandet søker ny eier.

Able er engasjert i arbeidet med å identifisere en strategisk partner for et selskap som driver sjørettet virksomhet sentralt på Sørlandet. Selskapet har godt rennomè, spesialkompetanse og en bred kundeportefølje. Bra potensiale for ytterligere vekst og driftsoptimalisering. Beliggenhet med enkel tilgjengelighet sjøveien. Oppgradert infrastruktur. Omsetter for nær 18 mill. i 2017.

Ta kontakt for mer informasjon:

Robert Ugland

Rådgiver / Partner
+47 901 67 487
ru@able-as.no