Strategisk partner søkes til solid salgs- og servicebedrift

Strategisk partner til solid selskap innenfor salg og service, mot det profesjonelle markedet i Sør-Norge.

Able er engasjert i arbeidet med å identifisere en strategisk partner for et selskap som driver med salg, service og utleie av kontorløsninger til bedrifter i Sør-Norge. Selskapet har en god markedsposisjon og en betydelig kundeportefølje. Omsetningen ligger i underkant av NOK 20 mill. pr år med gode driftsmarginer. 

Selskapet er lokalisert sentralt på Sørlandet.Selskapets utviklingsmuligheter er gode og det søkes nå en ny strategisk partner som kan være med og løfte virksomheten videre. Kompetanse, kundeportefølje med vedlikeholdsavtaler, eksklusive forhandleravtale og fasiliteter gir grunnlag for videre vekst. 

Virksomhetens eiere ønsker nå å finne en strategisk partner som kan være interessert i å overta inntil 100 % av aksjene. 

Ta kontakt for mer informasjon:

Robert Ugland

Rådgiver / Partner
+47 901 67 487
ru@able-as.no