Strategisk partner til et nisjeselskap innen gaveartikler og er beliggende i Sør-Norge.

Selskapet har en solid posisjon og et betydelig potensial.

Able er engasjert i arbeidet med å identifisere en strategisk partner for et lønnsomt og fremgangsrikt selskap innen gaveartikler. Selskapet har gjennom en årrekke bygd opp bred erfaring og et stort nettverk. Selskapet er en nisjeaktør som importerer og delvis bearbeider forbruksvarer og setter disse sammen til gavepakninger. Etter mange års organisk vekst er selskapet nå rigget for videre ekspansjon.

Virksomheten har en omsetning i dag på NOK 50-60 mill. og en resultatgrad på 7-13 %. Selskapet opplever sterk vekst, og selv i denne vekstperioden er lønnsomheten er god. Potensialet for å øke omsetningen videre er betydelig, ikke minst gjennom satsing på et større geografisk marked.

Man ser svært gode utviklingsmuligheter for virksomheten i et lite konjunkturpåvirket marked, der en ny strategisk partner kan være med og løfte virksomheten videre.

Kompetanse, fasiliteter og kvalitet gir et godt grunnlag for vekst.

Virksomhetens hovedeier ønsker nå å finne en strategisk partner som kan være interessert i å overta aksjemajoriteten i selskapet, evt. 100 % av aksjene.

For ytterligere informasjon, ta kontakt

Ta kontakt for mer informasjon:

Harald Fauskanger Andersen

Rådgiver / Partner
+47 908 91 117
hfa@able-as.no