Strategisk partner til kjent feriesenter på Sørlandet

Able er engasjert i arbeidet med å identifisere en strategisk partner for veldrevet og velrenommert feriesenter på Sørlandet.

Senteret ligger på en større eiendom som nå er ferdig regulert for en større utbygging innen næring/reiseliv.Eierne av selskapet ønsker å finne en strategisk partner/industriell aktør som kan overta eiendommen, utbyggingsrettighetene og eventuelt også driftsselskapet.

Ta kontakt for mer informasjon:

Robert Ugland

Rådgiver / Partner
+47 901 67 487
ru@able-as.no