Strategisk partner til kjent Sørlandsdestinasjon

Kystnær Sørlandsdestinasjon med utviklingsmuligheter, sentralt på Sørlandet, søker strategiske partnere.

Able er engasjert i arbeidet med å identifisere en strategisk partner for flere selskaper i en holding-struktur som innbefatter; Resort, hotellprosjekt, kurs/konferanse og ferieleiligheter på Sørlandet.  Selskapet har en god markedsposisjon, meget kjent og sterkt omdømme. 

Selskapenes utviklingsmuligheter er gode og det søkes nå en ny strategisk partner som utvikle 1) Resort-delen, 2) utvikle og ferdigstille hotellprosjektet, samt 3) investere i ferieleilighetene. 

Prosjektene selges samlet eller hver for seg. Nåværende eiere har lang erfaring og kan være aktuelle som medeiere i en mindre eierpost. 

Ta kontakt for mer informasjon:

Robert Ugland

Rådgiver / Partner
+47 901 67 487
ru@able-as.no