Strategisk partner til velrenommert og kvalitetsbevisst aktør innen behandling og velvære

Able er engasjert i arbeidet med å identifisere en strategisk partner for et velrenommert og kvalitetsbevisst selskap innen behandling og velvære lokalisert på Sørlandet.

Able er engasjert i arbeidet med å identifisere en strategisk partner for et velrenommert og kvalitetsbevisst selskap innen behandling og velvære lokalisert på Sørlandet. Selskapet har sentral beliggenhet og har gjennom en årrekke bygd opp bred erfaring og et stort kundenettverk. Selskapet fremstår i dag som svært kompetent og med godt innarbeidede rutiner. Virksomheten har en omsetning i dag på NOK 15 - 20 mill. Selskapet har jevnt god vekst med god lønnsomhet. Potensialet for å øke omsetning og inntjening er klart til stede i et stabilt voksende marked.

Man ser svært gode utviklingsmuligheter for virksomheten i et raskt voksende marked, der en ny strategisk partner kan være med og løfte virksomheten videre regionalt og kanskje også nasjonalt. Kompetanse, fasiliteter og kvalitet gir et godt grunnlag for vekst.

Virksomhetens hovedeiere ønsker nå å finne en strategisk partner som kan være interessert i å overta aksjemajoriteten i selskapet, eventuelt 100 % av aksjene.

For ytterligere informasjon, ta kontakt

Ta kontakt for mer informasjon:

Dag Eftevaag

Rådgiver / Partner
+47 924 06 892
de@able-as.no