VELDREVET REGNSKAPSBYRÅ SØKER PARTNER

Et veldrevet regnskapsbyrå sentral i Sør-Norge søker strategisk partner.

Aksjonærene i et veldrevet regnskapsbyrå i Agder, har engasjert Able i arbeidet med å finne en strategisk partner som ønsker å bidra til videreutvikling av selskapet gjennom aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Agder med flere avdelinger.

Selskapets leverer regnskapstjenester til en variert kundeportefølje, men har en rekke kunder inne for en spesialisert bransje. Selskapet har en solid markedsposisjon, betydelig kundeportefølje og høy kompetanse. Omsetningen stabil og har de senere årene ligget mellom 30 og 40 millioner kroner, med svært gode driftsmarginer. Majoriteten av dagens aktive eiere har et ønske om å være med å ta selskapet videre sammen med en partner, som kan ta posisjonen som majoritetseier i selskapet.

Ta kontakt for mer informasjon:

Jan Rune Andås

Daglig leder / Rådgiver / Partner
+47 913 43 980
jra@able-as.no