VELDREVET RENGJØRINGSBYRÅ SØKER PARTNER

Et veletablert selskap innenfor renholdstjenester i Øst-Norge søker strategisk partner.

Aksjonærene i en veldrevet og solid virksomhet, har engasjert Able i arbeidet med å finne en strategisk partner som ønsker å investere i og bidra til videreutvikling av selskapet gjennom aktivt eierskap. Selskapet driver virksomhet innenfor alle typer renholdstjenester i hovedsak mot bedriftsmarkedet. Virksomheten er lokalisert i østlandsområdet og har sterk posisjon i sin region.

Selskapet har vært i jevn vekst over tid og har en betydelig kontraktsfestet portefølje. Sammen med den rette partner er det et godt utgangspunkt for videre utvikling og vekst. Omsetningen er forventet mellom 30 -35 millioner, med svært gode driftsmarginer og dyktig ledelse. Dagens eiere ønsker å få inn en ny hovedeier som kan utvikle markedet og selskapet ytterliggere.

Ta kontakt for mer informasjon:

Arild Hestås

Partner / Rådgiver
982 13 004
ah@able-as.no