Aksaa Holding ny hovedeier i Randesund Båtsenter

Randesund Båtsenter AS fikk i Desember 2020 ny hovedeier; Aksaa Holding.

Randesund Båtsenter AS fikk i Desember 2020 ny hovedeier; Aksaa Holding. Ny hovedeier har god erfaring fra båtbransjen.

Randesund Båtsenter ble etablert i 2001. Selskapet driver sjørettet virksomhet med reparasjon av fritidsbåter, med hovedvekt på plastreparasjoner, mekanisk, vedlikehold og opplag av båter.

Able bistod tidligere hovedeiere i prosessen.