Eir Renhold kjøpte i juni 2021 100% av aksjene i Tidy Crew

Eir Renhold som er en del av 4Service konsernet, kjøpte i juni alle aksjene i Tidy Crew.

Eir Renhold som er en del av 4Service konsernet, kjøpte i juni alle aksjene i Tidy Crew.

Eir Renhold er et landsdekkende selskap innenfor renhold og en del av 4Service konsernet. 4 Service konsernet er en ledende leverandør innen områdene personalrestaurant-, kantine-, renhold-, og forpleiningstjenester og har ca. 3.000 ansatte.

Tidy Crew er lokalisert i Kristiansand og leverer renholdstjenester, vaktmestertjenester og forvaltning i hovedsak til bedriftsmarkedet, men også til private.

Able bistod selgerne i prosessen.