Kjell Foss kjøper Per Klungland

Per Klungland AS ble i desember 2020 en del av Kjell Foss konsernet.

Per Klungland AS ble i desember 2020 en del av Kjell Foss konsernet. Begge selskapene leverer tjenester innen boring og sprengning.

Per Klungland holder til i Søgne, vest i Kristiansand. Selskapet har de senere år vært eid av brødrene Morten og Tormod Klungland. Begge brødrene jobber i selskapet og blir med videre både som eiere og medarbeidere. Morten Klungland vil fortsette som daglig leder av selskapet som vil beholde sitt gamle navn.

Per Klungland har de senere årene hatt 9 medarbeidere og en omsetning på 20-25 mill. kr.

Kjell Foss AS har hovedkontor på Ramnes nord for Tønsberg. Konsernet leverer tjenester over hele Norge og i Norden. Selskapet har ca. 115 medarbeidere og en omsetning på 250-270 mill. kr.

Kjell Foss er et av de ledende selskaper i bransjen i Norden og eies i hovedsak av Kjell Foss familien.

Able bistod selger i prosessen.