Repstad Anlegg ny eier av Sandås Anlegg

I januar 2022 ble Sandås Anlegg solgt til Repstad Anlegg

Repstad Anlegg er en av Sørlandets største maskinentreprenører og leverer totalprosjekter innen tomteutbygging, vei, vann og avløp. Selskapet har 87 ansatte og omsetter for ca. NOK 160 Mill.


Sandås Anlegg er en ledende maskinentreprenør med base på Froland utenfor Arendal. Selskapet har 24 ansatte og omsetter for ca. NOK 70 Mill.


Able bistod selger i prosessen.